Self Study Guide

Hướng dẫn chung
1 /  Để đăng nhập nhanh, đưa logo đăng nhập web EDTECH21A lên màn hình chủ của PC, labtop hoặc điện thoại di động ( tại đây )

2 / Tham khảo nhanh nội dung của trang web
3/  Theo các hướng dẫn thêm của giảng viên (ở buổi học đầu tiên), tải về các bài học dạng PPT, PDF, video, …)
4 / Xem, nghe kỹ các video: Preface, Why, What, How, P1, P2, …. (khi xem nên sử dụng chế độ chia màn hình của window để có thể xem cả video và xem cả các tư liệu khác)
5/ Trao đổi với với giảng  viên qua mail:  Contact 1 

Học theo chủ đề

Sau khi kết thúc mỗi chủ đề, người học cần thực hiện  :
Chủ đề 1 : Nhận thức chung

1. Giải thích  trò vai, nhiệm vụ của người giảng viên từ góc nhìn “Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong”, và “Lao động sư phạm”: PPT

2. Trình bàycho ví dụ minh họa về 2 yêu cầu của UNESCO trong việc thực hiện nhiệm vụ của người giảng viên viên trong CMCN 4.0: PPT

3. Giải thích và ví dụ minh họa là “Vì sao Người thầy/Giáo dục phải thay đổi?”, Tham khảo video ” Why question “

4. Giải thích và cho ví dụ minh họa để thay đổi “Người Giảng viên phải lựa chọn những giải pháp nào? tham khảo video  “What Questions

5. Giải thích và cho ví dụ minh họa để cụ thể hóa các giải pháp đã chọn “Người Giảng viên phải hoàn thành những công việc nào? tham khảo video  “How Questions

6. Trình bày được xu hướng phát triển GDĐH đến 2025, Giải thích lý do nhà trường và các giảng viên cần phát triển phương thức đào tạo ONLINE, Đánh giá chung về ưu, nhược điểm của các giải pháp thực hiện đào tạo ONLINE hiện hành (trong nước, quốc tế, của trường): PPT

7. Từ góc nhìn của mình, hay trả lời 3 câu hỏi của OECD, đồng thời từ quan điểm cá nhân và môn dạy của mình hay đề xuất  ít nhất 05 việc cần làm ngay để khắc phục các trở ngại/hạn chế để đẩy nhanh việc áp dụng dạy học số tại khoa, trường: PPT

8. Đề xuất một số giải pháp khả thi để hiệu chỉnh CTĐT của khoa, hay hiệu chỉnh đề cương chi tiết, bài giảng, kịch bản sư phạm môn dạy của quí Thầy/Cô theo kịp quan niệm Education 4.0 (Tham khảo: video preFace,  Education 4.0 AUNPPT)

Chủ đề 2: Các kiến thức nền tảng

1. Giải thích vai trò của các văn bản pháp qui trong thực hiện các nhiệm vụ của người giáo viên, cho ví dụ minh họa (Go to Page)

2.Căn cứ thông tư 04,  Trình bày những nội dung/điều cụ thể có liên quan trực tiếp đến lao động sư phạm của người giảng viên (người giảng viên phải cung cấp minh chứng) khi trường thực hiện kiểm định chất lượng một chương trình đào tạo mà trong đó có môn học mà người giảng viên có tham gia giảng dạy, cho ví dụ minh họa.

3. Trả lời các câu hỏi sau: Chương trình đào tạo (CTĐT) là gì? có mấy tiếp cận xây dung/phát triển CTĐT? Về tổng thể việc xây dựng/phát triển và hiệu chỉnh các CTĐT có mấy bước? Phân biệt một cách khát quát nhất/ngắn gọn nhất các khái niệm “Quản lý đào tạo” và “Quản lý CTĐT”: PPT

4. Phân biệt các khái niệm: “Mục đích”, “Mục tiêu chung”, “Mục tiêu cụ thể” trong giáo dục?: PPT

5. Trả lời các câu hỏi sau: Có mấy loại chuẩn đầu ra? Sự khác biệt giữa chúng là gì? trình bày cách thiết kế/biên soạn của mỗi loại chuẩn đầu ra để đảm bảo sự cân bằng giữa chất lượng giáo dục và đào tạo ở học đường và nhu cầu xã hội? Cho ví dụ minh họa. PPT

6. Trả lời các câu hỏi sau: Kịch bản sư phạm là gì?; Có thể dùng chung một “kịch bản” cho mọi môn học không? tại sao?; Ý nghĩa của việc cần phải biên soạn “kịch bản sư phạm” trước khi lên lớp”? PPT

7. Giải thích cách sử dụng “Mô hình ADDIE linh hoạt” trong xây dựng kịch bản sư phạm trước khi lên lớp? PPT

8. Giải thích các khái niệm “Bài thi theo năng lực thực hiện” và “Câu hỏi thi theo năng lực thực hiện”. Trình bày quan niệm, cách thức thiết kế bài thi theo năng lực thực hiện của quí thầy/Cô. PDF

9. Trả lời  các câu hỏi sau: Mục đích cao nhất của đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá (PPGD&KTĐG) là gì?Làm thế nào để lựa chọn được PPGD&KTĐG phù hợp: PPT

Chủ đề 3: Phương thức đào tạo theo tín chỉ

1. Trình bày ngắn gọn về lịch sử hình thành, quan niệm trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ của USA, sự khác biệt trong quan niệm và cách thức triển khai đào tạo theo hệ thống này  của USA và các trường ĐH Việt nam.

2. Trả lời các câu hỏi sau: Tín chỉ là gì? Chương trình đào tạo trong học chế tín chỉ cần phải được xây dựng/phát triển theo tiếp cận nào? giải thích lí do; giải thích sự khác biệt trong cấu trúc các chương trình đào tạo, trong tổ chức thực hiện đào tạo giữa hai học chế niên chế và tín chỉ, cho ví dụ minh họa

3. Trình bày các đặc điểm đào tạo theo hệ thống tín chỉ, So sánh, đánh giá vị trí, vai trò, các nhiệm vụ chung của người giảng viên theo các văn bản pháp qui của bộ GDĐT và bộ tiêu chuẩn giảng dạy CCSO-USA : PPT

4. Trả lời  câu hỏi sau: Một chương trình đào tạo cử nhân 4 năm có số tín chỉ sinh viên phải tích lũy là 132 tín chỉ, giả thiết rằng chương trình có 50% tín chỉ là học các môn lý thuyết, 50% tín chỉ là các môn học thực hành, hãy cho biết tổng số tiết  sinh viên phải học tại trường và tổng sốtiết tự học (ngoài lớp), và tải trọng học tập trung bình trong 1 tuần là bao nhiêu, có phù hợp không? (tham khảo:  PPT)

5. Trả lời câu hỏi sau: Môn học mà Thầy/Cô đang hoặc sẽ giảng dạy có tên và tính chất gì? Lý thuyết?, thực hành?thí nghiệm?đồ án?,thực tập doanh nghiệp?Khóa luận tốt nghiệp?, số tín chỉ là bao nhiêu? khối lượng nội dung môn học là sẽ bao nhiêu tiết? bao nhiêu tiết học trên lớp và bao nhiêu tiết sinh viên phải tự học để hoàn thành khối lượng nội dung do Thầy/cô qui định? (tham khảo: PPT)

Chủ đề 4CDIO Approach

1. Trả lời các câu hỏi:  Sáng kiến/Đề xướng CDIO là dựa trên trường phái giáo dục nào? của những Ai? Sự khác biệt trong tổ chức dạy học theo học thuyết giáo dục này so với trường phái dạy học “chỉ thị (Instructivism)” là gì?

2. Trả lời các câu hỏi sau: Hai thành phần chủ chốt nhất của đềxướng CDIO là gì? Giải thích vai trò và ý nghĩa thực tiễn của mỗi thành phần này trong khi áp dụng vào thực tiễn?

3. Tài liệu CDIO 2.0 viết rằng – the CDIO Syllabus là phù hợp với các trụ cột GĐĐT do UNESCO đề xướng để đào tạo nguồn nhân lực cho thế kỉ 21, hãy lý luận và cho ví dụ minh họa về những sự phù hợp đó.

4. Giải thích vì sao đề xướng CDIO là có “tính hệ thống”, “tính chi tiết” và “tính khả thi” cho việc áp dụng để xây dựng mới hay hiệu chỉnh/phát triển các chương trình đào tạo hiện hành.

5. Trong CDIO Standard, những tiêu chuẩn nào là có liên quan trực tiếp đến lao động sư phạm của các giảng viên? Theo những thang điểm này, Hãy tự đánh giá mức điểm đạt được hiện thời theo thang đo của CDIO của môn học do Thầy/Cô phụ trách, Hãy đề xuất một số việc cần làm ngay để qui Thầy/Cô có thể cụ thể hóa the CDIO Syllabus vào môn dạy của mình

6. Theo quí Thầy/Cô để áp dụng The CDIO Standard trong tự đánh giá các CTĐT, đơn vị nào sẽ có thể chủ trì triển khai thực hiện? việc tự đánh giá này sẽ liên quan đến những đơn vị nào/hay sẽ liên quan đến các mảng công việc nào của trường? hãy cho ví dụ: tên tiêu chuẩn – đơn vị có liên quan, giải thích lý do.

7. Việc áp dụng đề xướng CDIO chỉ có một cách duy nhất? nếu là không thì tại sao?

8. Việc thực hiện hiệu chỉnh các CTĐT, chuẩn đầu ra theo tiếp cận CDIO là một cái “đích (target)”? Nếu đúng, thì “đích” đó là gì? nếu không thì là gì – tên gọi? Những lực cản/thách thức sẽ là gì? giải pháp nào để vượt qua?

Chủ đề 5: LMS và Moodle

1. LMS (Learning Managment System) là gì? Moodle là gì? Nêu 02 lí do cơ bản nhất để giải thích vì sao Moodle chiếm thị phần lớn nhất hiện nay (tại việt nam và cả trên thế giới)

2. Có thể sử dụng Moodle để tự động hóa cho những hoạt động sư phạm nào?

3. Trong điều kiện hiện nay nên áp dụng ngay Moodle cho hoạt động sư phạm nào?

4. Trình bày cách thức sử dụng Moodle trong thiết kế câu hỏi thi, ngân hàng câu hỏi thi, bài thi đánh giá năng lực thực hiện, đảm bảo sự cân bằng giữa chất lượng GDĐT trong học đường và nhu cầu nhà tuyển dụng.

Chủ đề 6: Tạo Video dạy học
1. Các loại hình môn học có thể/không thể dùng video: PDF
2. Tạo video dạy học: PDF
3. Thực hành tạo Media file căn bản (trong Camtasia): PDF
4. Tạo video có lồng câu trắc nghiệp trong Camtasia: PDF
5. Tạo video chuyên để sinh viên Tự kiểm KTĐG bằng Camtasia : PDF
6. 61 lưu ý để nâng cao chất lượng cảm xúc và sự thu hút của video : PDF
7. Cài đặt phần mềm Camtasia: PDF
Chủ đề 7: Mobilearning technology
1. Phân biệt Mobilearning và Elearning: PDF
2. Một số video đa thực hiện: V1, V2, V3, V4, V5, V6
3. Qui trình tạo video dạy học: PDF
Chủ đề 8: Một số thủ thuật Win, Office, Google, … trong dạy học
1. Thủ thuật chia màn hình trên win 10: PDF
2. Thủ thuật Google dịch: PDF
3. Thủ thuật tạo slide trong Powerpoint: PDF
4. Thủ thuật dụng Lưu ý trong Powerponit: PDF
5. Thủ thuật sử dụng các tính năng Snipping: PDF
6. Thủ thuật thu nhỏ kích thước hình ảnh trong file: PDF
7. Một số chuyển đổi, nén , lọc âm thanh trong video: PDF
8 Thủ thuật giả mạo trên PC hoặc Máy tính xách tay: PDF

Preface

Bộ video giới thiệu về một số mô hình áp dụng Công nghệ dạy học số (Digital Learning Technology) nói chung cũng như áp dụng Công nghệ dạy học di động (Mobile Learning Technology) nói riêng trong giảng dạy môn học “Tối ưu hóa trong kỹ thuật” tại ĐHSPKT Tp.HCM trong các năm học từ 2016 đến 2018, trên tinh thần của tiếp cận WHY-WHAT-HOW, bộ video gồm 4 phần,

Phần 1 – Mở đầu: Trình bày quan điểm và cách tiếp cận của tác giả

Phần 2 – Câu hỏi WHY: Những nhận thức 

Phần 3 – Câu hỏi WHAT: Những mô hình (giải pháp)

Phần 4 – Câu hỏi HOW: Những việc đã làm và một số kết quả đạt được

Xem video phần 1
Tải bài viết dạng pptx