About The Name and Author of this web

About the Name of this web 
EdTech21A = Education Technology in 21st Age
EdTech21A = Education Technology in 21st age for All
EdTech21A = First my version of the Mobilearnig Technology on the web
About the author
hình thầy Tiến Dũng 2017
Ngày tháng năm sinh: 25/8/1958
Quê quán: Cát hanh, Phù cát, Bình định
Trình độ: Tiến sĩ, Năm 1991, Slovakia , Chuyên ngành Robotic
Chức danh: Giảng viên chính
Bộ môn: Công nghệ chế tạo máy, khoa cơ khí chế tạo máy
Năm bắt đầu  giảng dạy: 1980
Kinh nghiệm quản lý giáo dục và giảng dạy:
+ Trợ lý giáo vụ khoa: 1980-1985
+ Nghiên cứu sinh tại Slovakia (CeskoSlovakia cũ) : 1986-1991
+ Giảng viên khoa cơ khí: 1992, môn dạy: Robot công nghiệp; Tốt ưu hóa trong kỹ thuật; Các hệ động lực học – Mô hình hóa, phân tích, mô phỏng; Lý thuyết điều khiển tự động.
+ Trưởng khoa cơ khí: 8/1997 – 7/2003
+ Trưởng phòng đào tạo: 8/2003 – 8/2013
+ Trưởng phòng Quản trị chiến lược: 9/2013 – 9/2018
+ Chủ tịch hội đồng ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí: xây dựng chương trình khung ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí - bộ GDĐT: 2001 - 2003
+ Thư ký Hội đồng khối ngành công nghệ kỹ thuật: xây dựng khung chương trình và các chương trình khung khối ngành công nghệ kỹ thuật - bộ GDĐT: 2003 - 2008
+ Chuyên gia kiểm định chất lượng (KĐCL): tư vấn đảm bảo chất lượng, đánh giá ngoài các trường  đại học, cao đẳng và TCCN - bộ GDĐT: 2006 - 2012
Tác giả chân thành đón nhận những trao đổi, chia sẻ từ các bạn đồng nghiệp để các bài viết được phong phú hơn, hữu ích hơn cho mọi người.Tác giả cũng mong nhận được những góp ý, đề nghị, đề xuất, … của các bạn đọc để trang web phục vụ bạn đọc ngày càng tốt hơn.
Contact Email: dungnt@hcmute.edu.vn